Λίγα λόγια για το Dogo Argentino

Σε επόμενο μας post θα αναφέρουμε αναλυτικά το πρότυπο της φυλής του Dogo Argentino όπως αυτό ορίζεται από FCI-Standard N° 292 / 02. 08. 2012/ EN), μέχρι τότε όμως και για ευκολία όλων στο παρών post θα αναφέρουμε τα κύρια [...]

December 25, 2012 Πληροφορίες